Webex24 Політика конфіденційності

1. ВСТУП
1.1. Використовуючи платформу Webex24, що належить Luxsteel OÜ (далі за текстом – Компанія), здійснюючи реєстрацію на ньому та укладаючи договір про надання послуг з Компанією, Ви (далі за текстом – Користувач) підтверджуєте, що ознайомилися з умовами цієї політики обробки особистих даних (далі – Політика)  та погоджуєтесь на обробку своїх особистих даних відповідно до Політики.
1.2. Політика встановлює принципи роботи з особистими даними, отриманими Компанією, під час використання Вами платформи Компанії та надання Вам послуг Компанії. Користувач підтверджує та погоджується з обробкою своїх особистих даних на умовах, передбачених Політикою. Якщо Користувач повністю або частково не погоджується з положеннями Політики, він повинен відмовитися від використання веб-сайту та інших послуг Компанії. Отримані до такої відмови особисті дані Користувача будуть оброблятись відповідно до Політики до отримання прямої заборони від Користувача.
2. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
2.1. Компанія – організація, що має такі реквізити:
2.1.1 найменування компанії: Luxsteel OÜ;
2.1.2. країна реєстрації компанії: Естонія;
2.1.3. код регістру: 12178223;
2.1.4. адреса: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Graniidi tn 1, 10413;
2.1.5. адреса ел. пошти: help@webex24.eu;
2.1.6. веб-сайт: webex24.com
2.2. Особисті дані – будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи («суб'єкт даних»);
2.2.1. ідентифікована фізична особа – це особа, яка може бути ідентифікована прямо або опосередковано, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або один або кілька характерних для зазначеної особи фізичних, фізіологічних, генетичних, духовних, економічних, культурних факторів або посилаючись на фактори соціальної ідентичності.
2.3. Користувач – фізична чи юридична особа, яка використовує платформу чи послуги Компанії.
2.4. Послуга – зобов'язання компанії в рамках договору надання послуг, укладеного між Користувачем та Компанією.
2.5. Обробка – будь-яка операція чи набір операцій, що виконуються над персональними даними чи над наборами персональних даних, автоматичними чи автоматичними засобами. Такі як збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, перегляд, використання, розкриття (шляхом передачі, розповсюдження або інакше, роблячи їх доступними), вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення.
3. ОСОБИСТІ ДАНІ І СПОСОБИ ЇХ ОБРОБКИ
3.1. Компанія збирає особисті дані у таких випадках:
3.1.1. при наданні послуг Користувачеві;
3.1.2. при верифікації Користувача;
3.1.3. під час використання функціонала платформи Користувачем.
3.2. Компанія обробляє зокрема такі особисті дані:
3.2.1. ідентифікаційні дані (ім'я, прізвище, особистий код, стать, дата народження тощо);
3.2.2. контактні дані (телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса)
3.2.3. дані про платежі (номер рахунку платника, найменування банку платника, інші реквізити);
3.2.4. IP адреса та тимчасові файли (cookie);
3.2.5. інші дані, необхідні для надання послуги Користувачеві.
4. ЦІЛІ ТА ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
4.1. Компанія обробляє особисті дані відповідно до нижченаведених цілей та правових підстав:
4.1.1. для укладання та виконання договору на надання послуг;
4.1.2. для надання послуг відповідно до укладеного договору;
4.1.3. для передачі Користувачеві інформації, пов'язаної з послугами, що надаються;
4.1.4. для забезпечення доступу Користувача до послуг Компанії;
4.1.5. для відправлення та відображення релевантної (на думку Компанії) реклами Користувачеві;
4.1.6. для відправки комерційних пропозицій від Компанії та партнерів Компанії;
4.1.7. з метою участі у конкурсах та кампаніях, що проводяться Компанією;
4.1.8. з метою виправданого інтересу Компанії з метою виконання договору, у тому числі для встановлення порушень договору або законодавчих актів, а також для підтвердження таких порушень. У такому разі компанія має правомірний інтерес у захисті своїх прав;
4.1.9. з метою збирання статистичних чи технічних не персоніфікованих даних про використання платформи та послуг Компанії;
4.1.10. з метою виконання вимог законодавства.
4.2. Компанія може обробляти дані також у випадку, якщо в конкретному випадку це необхідно для захисту інтересів Компанії та третіх осіб, якщо такі інтереси не переважають інтерес Користувача з охорони своїх основних прав та свобод.
4.3. Якщо обробка особистих даних відбувається на підставі виправданого інтересу компанії, Користувач має право у будь-який час подати заперечення на такі дії
5. ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТИХ ДАНИХ ОБЛИЧЧЯ, УПОВНОВАЖЕНОМУ НА ОБРОБКУ ДАНИХ
5.1. Компанія має право використовувати у своїй діяльності осіб, уповноважених на обробку особистих даних без попередньої згоди Користувача на це. Компанія переконалася у надійності осіб, уповноважених на обробку даних, та відповідає перед Користувачем за їхню діяльність.
5.2. Компанія використовує таких уповноважених на обробку даних осіб:
5.2.1. постачальники послуг оренди серверів та хмарних сервісів;
5.2.2. агенти, перекладачі, юристи та інші особи, за допомогою яких Компанія надає послуги.
5.3. Користувач має право отримати інформацію про осіб, які уповноважені на обробку його особистих даних.
6. ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
6.1. Компанія передає особисті дані Користувача третім особам лише у випадку, якщо:
6.1.1. такий обов'язок випливає із закону;
6.1.2. це необхідно для виконання угод, укладених між Компанією та Користувачем;
6.1.3. Компанія має виправданий інтерес;
6.1.4. Користувач погодився на передачу даних.
6.2. Компанія передає особисті дані Користувача наступним особам:
6.2.1. державним органам на підставах, передбачених законом;
6.2.2. аудиторам, юристам та іншим подібним особам, якщо це необхідно для забезпечення виконання зобов'язань Користувача перед Компанією або третіми особами.
7. ПЕРЕДАЧА ОСОБИСТИХ ДАНИХ У ТРЕТІ КРАЇНИ
7.1. Компанія передає особисті дані в треті країни (в даному випадку – країни, які не входять до Європейського Економічного Співтовариства) лише у випадку, якщо на це є підстава, що виходить із закону або Політики. У випадку, якщо в країні-адресаті не застосовуються достатні заходи для захисту особистих даних, Компанія передає особисті дані лише за умови, що щодо даних будуть застосовуватися достатні захисні заходи відповідно до законодавчих актів ЄС та Естонії.
8. ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
8.1. Компанія зберігає особисті дані Користувача доти, доки це необхідно з метою обробки даних, верифікації Користувача, захисту інтересів Компанії або з вимог законодавчих актів;
8.2. Залежно від типу особистих даних, Компанія зберігає дані протягом наступного часу:
8.2.1. для бухгалтерських документів: 7 років, починаючи з кінця економічного року, відповідно до закону;
8.2.2. протягом передбаченого законом терміну, якщо його встановлено;
8.2.3. в інших випадках: 5 років з моменту припинення дії угод (включаючи користувальницьку угоду) між Користувачем та Компанією;
9. БЕЗПЕКА
9.1. Компанія вживає організаційних, фізичних та інфотехнологічних заходів для забезпечення безпеки особистих даних Користувача.
9.2. Компанія не відповідає за порушення безпеки особистих даних Користувача, якщо такі порушення були спричинені діями самого Користувача або діями третіх осіб.
10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
10.1. Відповідно до доречних правових актів (насамперед – GDPR директивою) Користувач має право здійснювати такі права щодо особи, що обробляються:
10.1.1. запросити доступ до своїх особистих даних;
10.1.2. вимагати зміни своїх особистих даних;
10.1.3. вимагати видалення своїх особистих даних;
10.1.4. подати заперечення на обробку своїх особистих даних з будь-яких підстав.
10.2. Для здійснення своїх прав Користувач зобов'язаний контактувати з Компанією у вигляді реквізитів, зазначених у п. 2.1. Політики
10.3. Компанія має право запросити додаткові дані для встановлення особи Користувача
10.4. Компанія відповідає на запит або вимогу Користувача протягом 1 місяця та повідомляє про заходи, вжиті для виконання пред'явленого запиту або вимоги. Якщо запит або вимога Користувача є складними або об'ємними, Компанія має право продовжити термін відповіді до двох місяців. Якщо Компанія не вживала будь-яких заходів для виконання запиту або вимоги Користувача, то Користувач повідомляється про це і має право звернутися до Інспекції з захисту особистих даних або суду для захисту своїх прав.
10.5. Якщо запити або вимоги Користувача явно не обґрунтовані або надмірні, насамперед через характер, що повторюється, у Компанії є право:
10.5.1. вимагати розумну плату за виконання запиту чи вимоги;
10.5.2. відмовити у виконанні запиту чи вимоги.
10.6. Користувач має право вимагати видалення особистих даних лише у випадку, якщо є одна з таких підстав:
10.6.1. особисті дані більше не потрібні з метою, відповідно до якої вони були зібрані або оброблені в інший спосіб;
10.6.2. Користувач відкликає свою згоду на обробку особистих даних та відсутні інші правові підстави для обробки особистих даних Користувача;
10.6.3. Користувач подасть заперечення на обробку особистих даних і у такого заперечення будуть достатні обґрунтування для припинення обробки особистих даних;
10.6.4. особисті дані Користувача було оброблено незаконно;
10.6.5. особисті дані необхідно видалити, щоб виконати обов'язок Компанії, що виходить із закону;
10.6.6. йдеться про особисті дані особи молодше 13 років, на обробку яких раніше було отримано згоду.
10.7. Якщо Користувач вимагає видалення особистих даних, у своїй вимоги він зобов'язаний вказати на якій зазначеній у п. 10.6 Політики підставі він вимагає видалення особистих даних. Компанія не зобов'язана видаляти особисті дані Користувача, якщо для видалення немає підстав або обробка особистих даних необхідна з таких причин:
10.7.1. здійснення свободи слова та інформації;
10.7.2. здійснення передбачених законом обов'язків;
10.7.3. особисті дані необхідні оформлення та захисту прав Компанії;
10.7.4. У Компанії є інша підстава для обробки особистих даних, яка є наступною із закону або договору.
10.8. Якщо обробка особистих даних Користувача відбувається за його згодою, останнє завжди має право відкликати таку згоду. При відкликанні згоди обробка особистих даних до відкликання згоди вважається правомірною та законною.
10.9. Користувач зобов'язаний повідомляти Компанію про зміну особистих даних для підтримки їх у актуальному стані.
10. У разі порушення прав Користувача у нього залишається право звернутися зі скаргою до Інспекції із захисту особистих даних або суду.
11. ЗМІНА ПОЛІТИКИ
11.1. Політика може бути змінена у зв'язку із змінами законодавства, процесів обробки особистих даних або вказівок наглядових органів. У такому випадку Компанія оновлює представлену на веб-сайті Політику та повідомляє Користувачів, з якими укладено чинний договір на надання послуг